Weinor 7 jaar garantie | Weinor Top Partner | Verano privilege dealer

Regels...

13 mei 2011

Handig om te weten,

Bijzondere erfafscheidingen

Ze zijn er in talloze verschijningsvormen – de wanden, hagen, schuttingen en andere afscheidingen waarmee ontwerpers en hoveniers de tuinen van hun klanten afbakenen dan wel extra diepte geven. We vroegen twee kenners naar inspirerende voorbeelden. Kijk mee met de keuzes van tuinfotografe Modeste Herwig en tuinpubliciste Wendy Hendriksen.


Regels voor erfafscheidingen

De rechten met betrekking tot erfascheidingen zijn vastgelegd in boek 5 van het burgerlijk wetboek, artikel 43 tot en met 69 (zie www.wetten.nl). Het betreft hier regelend recht. Dat betekent dat bewoners kunnen afwijken van de wettelijke regels door het maken van afspraken met de buren. Wel is het verstandig deze afspraken schriftelijk vast te leggen om onenigheid in de toekomst te voorkomen.

Zonder bouwvergunning of bouwmelding mogen erfafscheidingen worden geplaatst met een hoogte van 2 meter – gerekend vanaf het hoogstgelegen deel van het erf of de tuin – mits deze meer dan 1 meter achter de voorgevelrooilijn (de lijn die evenwijdig aan de weg de voorgevel raakt) staat , dan wel op meer dan 1 meter afstand van de openbare weg of het openbaar groen.

Vóór de voorgevelrooilijn mogen alleen erfafscheidingen worden geplaatst met een hoogte tot 1 meter. Bij hoekwoningen ligt de situatie ingewikkelder, aangezien er hier sprake kan zijn van twee (of zelfs drie) voorgevelrooilijnen. Verstandig is het in dit geval om te informeren naar het bestemmingsplan bij de gemeente, waarin staat opgenomen welke voorgevelrooilijn geldt.

Alle (niet-levende) erfafscheidingen – ook dus die zonder bouwvergunning mogen worden geplaatst – moeten voldoen aan de technische voorschriften uit het Bouwbesluit. Dat betekent onder meer dat er een constructief veilige erfafscheiding moet worden gebouwd bestaand uit deugdelijke materialen. Bovendien moeten ze zoveel mogelijk passen bij het karakter van de omgeving.

Bomen moeten minimaal 2 meter uit de erfgrens met buren worden geplant. Hagen, coniferen, heggen en heesters moeten minimaal 50 cm uit de erfgrens worden geplant. Met de buren kan men evenwel overeenkomen dat zij instemmen met een beplanting dichter bij de erfgrens. Let wel: nieuwe bewoners hoeven geen rekening te houden met deze afspraken, tenzij ze zijn vastgelegd bij notaris en kadaster.

Indien er sprake is van een (bestaande) ‘mandelige’ erfafscheiding – een vrijstaande afscheiding die gemeenschappelijk eigendom is van twee buren – dan mag iedere mede-eigenaar tegen deze scheidsmuur aanbouwen en daarin tot op de helft der dikte balken, ribben, ankers en andere werken aanbrengen, mits hij aan de muur en de daarmee verbonden werken geen nadeel toebrengt.
Bron: TPK Media Partners BV


<< Terug naar nieuwsoverzicht
Ploegschaar 52A Biddinghuizen

0321-331380
  
© Terrascompleet.nl | Sitemap | Realisatie: Sybit | Software Op Maat